Chinese  English
 
 
联系我们
上海明都化工有限公司

上海总部
通用化工部:
地址:上海市普陀区固川路166号中骏天悦中心17号T2栋13楼
邮编:200333
电话:+86 21 52912919 / 52045370 / 52045380
传真:+86 21 52912097
Email:info@mingdouchem.com

上海总部
农化事业部:
地址:上海市普陀区固川路166号中骏天悦中心17号T2栋13楼
邮编:200333
电话:+86 21 32553195 / 62112950
传真:+86 21 52912097
Email:info@agromdc.com
Copyright © Shanghai Mingdou Chemical Co.,Ltd, All Rights Reserved